Geen producten (0)
Geen producten (0)
 

De denkbeeldige geest - U. G. Krishnamurti

€ 16,95 € 15,25
Op voorraad
Specificaties
Productcode DG
Omschrijving

U.G. Krishnamurti, geboren in Zuid-India in 1918 en niet te verwarren met J.K.Krishnamurti, is bekend om het feit dat hij alle dogma’s, spirituele tradities, goeroes, religies en filosofieën direct van tafel veegt als zijnde allemaal onzin. Om die reden heeft hij als bijnaam ‘de anti-goeroe’ gekregen. UG, zoals hij wordt genoemd, geeft geen lezingen en organiseert geen bijeenkomsten. Wel praat hij met mensen, in zijn woorden ‘informeel’, wanneer hem dat gevraagd wordt.
Enkele van zijn uitspraken zijn:

‘Pas als je alle spirituele paden hebt verworpen kun je je eigen pad vinden.’

‘Ik heb overal een mening over, van ziekten tot heiligheid, maar mijn mening is niet belangrijker dan die van de werkster.’

‘Alle religies beloven je rozen, maar uiteindelijk krijg je alleen maar de doornen.’

‘Stop met denken en begin te leven.’

In dit boek staan enkele van die informele gesprekken die in 1983 en 1984 plaatsvonden tussen UG en verschillende vragenstellers in India, Zwitserland en de Verenigde Staten.

ISBN: 978-90-77228-24-1, formaat: 125 x 200 mm, uitvoering: paperback, omvang: 204 pagina’s

Citaat uit het boek:

Jouw huidige benadering van geluk is gebaseerd op eigenbelang en naïviteit. Je bent te allen tijde opzoek naar genot en zodoende is jouw ideaal van het grootste geluk eenvoudigweg eindeloos genot zonder enige pijn. Zie toch in, als je dat überhaupt al kunt, hoe absurd een dergelijke benadering is want je zegt: ‘Als ik God en verlichting zou kunnen vinden, dan zou ik vrij zijn van het tegenstrijdige verlangen om het ene, genot, te willen hebben zonder het andere, pijn.’ Dus dan wordt dit je doel en daar heb je weer meer tijd voor nodig om het te bereiken. Daarmee ben je weer terug bij af.

Om te verlangen dat het verleden ophoudt te bestaan, is belachelijk en ongegrond. We zijn gehersenspoeld door al deze mensen met het idee dat als wij ons zelf in dit leven bevrijden van het verleden, alles op rolletjes loopt, alles vol licht en aangenaam is. Dat is allemaal romantische lariekoek; louter onvervalste fantasie en niets anders. Helaas heb je geen weerstand kunnen bieden aan dit gedoe. Wat kun je per slot van rekening anders? Al jouw handelingen komen voort uit het verleden en alles wat je doet, versterkt alleen maar de invloed die genot en pijn op je hebben. Uiteindelijk is er alleen nog maar pijn en geen plezier. Ik kan dat met zekerheid zeggen, maar jij bent er nog steeds helemaal van overtuigd dat er een tijdloze toestand bestaat; dat er een uitweg is. Daarom is het voor ons onmogelijk te communiceren. Mijn woorden zullen, als er werkelijk geluisterd wordt, een einde maken aan jou zoals jezelf kent en ervaart. Maar je luistert helemaal niet naar mij; jouw zogenaamde luisteren is geheel in handen van het verleden. Het constante interpreteren door het verleden van wat er gezegd wordt, weerhoudt jou ervan om te luisteren naar wat er gezegd wordt.

Het enige wat ik je werkelijk kan verzekeren, is dat zolang je zoekt naar geluk, je ongelukkig zult blijven. Dat is een feit. De samenleving is zo georganiseerd en complex dat je op geen enkele andere manier kunt overleven dan het leven, zoals het om je heen georganiseerd is, te aanvaarden, inclusief de beperkingen die het ons allen oplegt. We moeten allemaal de werkelijkheid of de samenleving accepteren of we dat nu leuk vinden of niet. Maar daar gaat het hier niet om. Waarover we hier spreken is van een heel andere orde. Al jouw relaties, kennis en ervaringen, al jouw emoties en gevoelens, al dat romantische gedoe, behoort geheel toe aan de samenleving, niet aan jou. Jullie zijn helemaal geen individuen; jullie zijn tweedehands mensen. 
   
Pas wanneer je vrij bent van wat iedere man en vrouw vóór jou heeft gedacht en gevoeld, zul je een individu worden. Een dergelijk individu zal niet proberen alles te vernietigen wat toebehoort aan de samenleving want hij is helemaal niet in conflict met die samenleving. Hij zou nooit tempels en instituten afbreken of boeken verbranden die mensen met grote zorg hebben gemaakt. Hij zou geen rebel zijn. Alle opeengestapelde kennis, ervaring en lijden van de mensheid, zit in jou. Je moet een enorm vreugdevuur in jezelf aansteken. Dan zul je een individu worden. Een andere manier bestaat er niet. De samenleving is gebouwd op een fundering van conflict en jij bent de samenleving. Daarom kun je niet anders dan altijd in conflict zijn met de samenleving. Een echt individu, iemand die vrij is van de opgehoopte traditie en kennis van de mensheid, is noodzakelijkerwijs een bedreiging voor die samenleving. De samenleving, waar jij deel van uitmaakt, kan niet anders zijn dan wat ze is, dus hou ermee op om haar te willen redden of te veranderen. Je kunt zelfs je schoonmoeder niet veranderen. 

We zijn niet allemaal zo geobsedeerd door ons eigen geluk en onze zaligheid. Velen van ons zijn sociaal en politiek bewust en wensen alleen maar een nieuwe wereld te maken en de samenleving anders te organiseren zodat armoede, ongerechtigheid en andere sociale misstanden rechtgezet worden. Jij spreekt alsof we allemaal alleen gefixeerd zijn op onze eigen problemen en doelen, terwijl in feite de meesten van ons de wereld van dienst willen zijn en niet zoeken naar egoïstische doelen, maar eenvoudigweg een betere, meer humane samenleving willen.

Je wilt jezelf veranderen en tegelijkertijd zie je dat je helemaal niet kunt veranderen. Deze ‘verandering’ waarover jij spreekt, is voor jou in werkelijkheid alleen maar meer van dat romantische fantasiegedoe. Je verandert nooit, je dénkt alleen maar over veranderen. Zolang je wilt veranderen, om welke reden dan ook, zolang sta je erop de hele wereld te veranderen. Je wilt een andere wereld zodat je daar gelukkig in kunt zijn. Dat is jouw enige belang. Je praat over de mensheid, over bezorgdheid over de mensheid, over mededogen voor de mensheid, maar dat is allemaal flauwekul... 

Aangezien je vastbesloten bent om een verandering tot stand te brengen – een idee dat door je cultuur is aangepraat – blijf je ontevreden en wil je dat de wereld anders wordt. Als dat innerlijke verlangen om iets anders te zijn dan wat je in feite bent tot een einde komt, dan houdt het neurotische verlangen om de samenleving te veranderen ook op te bestaan. 

Dan kun je niet in conflict zijn met de samenleving; je bent dan in volmaakte harmonie met de samenleving, inclusief haar wreedheden en narigheden. Al jouw pogingen om deze beestachtige samenleving te veranderen, geven haar alleen maar meer kracht. Dat wil niet zeggen dat het vrije individu onverschillig is ten opzichte van de samenleving, integendeel. In ieder geval ben jij degene die nu onverschillig is. Je praat en zeurt alleen maar, en ondertussen doe je niets. Sorry... 

Maar het is dringend noodzakelijk dat we vrede hebben in de wereld… 

Als je geen vrede hebt met jezelf dan kan er in de wereld geen vrede zijn. Wanneer zul je vrede hebben met jezelf – in een volgend leven? Geen schijn van kans. Wacht maar, je zult het zien. En zelfs dan is er geen garantie dat jouw samenleving vredig zal zijn. Ze zal niet vredig zijn. Alleen als je vrede hebt met jezelf, dan is dat het einde van het verhaal.
  

Ook interessant

€ 14,95 € 13,00
€ 17,95 € 15,50