Geen producten (0)
Geen producten (0)
 

De weg van bevrijding - Adyashanti

€ 17,50 € 14,00
Op voorraad
Specificaties
Productcode WB
Bruto gewicht 0,27 Kg
Omschrijving

‘Dit is geen boek over hoe je spiritueler kunt worden, hoe je jezelf kunt verbeteren of over een andere staat van bewustzijn. Het gaat over spirituele bewustwording – over hoe je zo snel en zo efficiënt mogelijk van de droomtoestand van ego naar de verlichte staat voorbij ego gaat.’ – Adyashanti

De weg van bevrijding is Adyashanti’s van alle overbodigheden ontdane, praktische gids voor spirituele verlichting. In grote eenvoud schetst het de fundamenten, richting gevende ideeën en kernoefeningen die essentieel zijn om je bewust te worden van de absolute aard van de Werkelijkheid om die vervolgens zo totaal mogelijk te beleven. Moge dit boek dienen als een inzichtelijke kameraad op je weg naar die gezegende toestand, naar het stromen en bloesemen van het bestaan voorbij iedere notie van een zelf.

ISBN: 978-94-9141-11-06, formaat: 135 x 175 mm, uitvoering: gebonden, omvang: 112 pagina’s

Citaat:

De weg van bevrijding is een bondige, praktische gids voor spirituele bevrijding, die soms bewustwording, verlichting, zelfrealisatie of eenvoudig zien wat in absolute zin ‘waar is’ genoemd wordt. Het is onmogelijk te weten wat woorden als ‘bevrijding’ of ‘verlichting’ betekenen, totdat je ze zelf verwezenlijkt. Daar dit zo is, heeft het geen zin te speculeren over wat verlichting is; dat wel doen staat de ontwikkeling ervan zelfs in de weg. Als leidraad geldt dat een groeiend besef van wat niet absoluut waar is van oneindig meer waarde is dan speculeren over wat het wel is.
Veel mensen denken dat een spirituele leer antwoorden hoort te geven op de belangrijkste levensvragen, maar eigenlijk is het tegendeel waar. De voornaamste taak van elke goede spirituele leer is niet om antwoord op je vragen te geven, maar om je antwoorden in twijfel te trekken. Want juist je bewuste en onbewuste aannames en overtuigingen vervormen je waarneming en maken dat je scheiding en verdeeldheid ziet waar in werkelijkheid slechts eenheid en heelheid bestaan.
De werkelijkheid waar deze leringen op wijzen is niet verborgen, geheim of ver weg. Je kunt haar letterlijk noch figuurlijk verdienen, of mentaal uitvogelen wat het is. Op ditzelfde ogenblik zijn werkelijkheid en heelheid in het volle zicht. Werkelijkheid of God, zo je wilt, is zelfs het enige dat er is te zien, te horen, te ruiken, te proeven, aan te raken of te voelen. Absolute heelheid omringt je waar je ook bent. Er is dus echt geen reden om je ergens druk over te maken, behalve over het feit dat wij mensen ons lang geleden in zo’n benauwde toestand van verwarring en ontregeling hebben gemanoeuvreerd dat we over de goddelijkheid in en om ons heen nauwelijks nadenken, laat staan zelf ervaren.
De weg van bevrijding is een oproep tot actie; het is iets dat je doet. Het is een daad die je totaal te gronde zal richten. Als je het onderricht niet in praktijk brengt, als je het niet bestudeert en onbevreesd toepast, kan het geen enkele transformatie bewerkstelligen. De weg van bevrijding is geen geloof; het is iets om te doen. In die zin is hij volkomen praktisch.
Als je dit boek leest als een toeschouwer, mis je de essentie. Toeschouwer zijn is gemakkelijk en veilig; actief deelnemer zijn aan je eigen bewustwording van de waarheid is gemakkelijk noch veilig. De weg voorwaarts is onvoorspelbaar, de inzet absoluut, en het resultaat niet gegarandeerd. Dacht je echt dat het anders kon?
Als je de weg van bevrijding met andere leren vergelijkt of hem interpreteert vanuit je kennis van andere leren, interpreteer je de weg altijd als iets dat het niet is. In deze tijd, met zijn directe toegang tot alle spirituele richtingen van de wereld, is dat vooral een alomtegenwoordig probleem. Mensen interpreteren wat ik zeg vaak verkeerd omdat ze ernaar luisteren vanuit wat ze denken te weten van andere spirituele leren die zich wellicht van soortgelijke termen bedienen. Daarom raad ik je aan deze leer zonder vooroordeel op zijn eigen merites te beoordelen, zonder er reeds verworven kennis op toe te passen.
Geen enkele spirituele leer is een weg die rechtstreeks tot verlichting leidt. Er bestaat zelfs niet zoiets als ‘een weg naar verlichting’, gewoon omdat verlichting altijd en overal aanwezig is. Wat je kunt doen is alle illusies verwijderen, vooral die welke je het hoogst acht en waarin je de grootste veiligheid vindt, die je het zicht op de werkelijkheid benemen. Hou niet langer vast aan je illusies en aan je verzet tegen wat is, en de werkelijkheid zal plotseling in zicht komen.
De weg van bevrijding is een medicijn dat verschillende toestanden van spirituele ziekte geneest. En zoals medicijnen zelf niet gezond zijn, maar een middel tot goede gezondheid, is deze leer niet de waarheid maar een middel om de waarheid te openbaren. De Indiase wijze Ramana Maharshi vergeleek spirituele leren met doornen om andere doornen te verwijderen; ik hou wel van dat beeld.
De weg van bevrijding bestuderen is jezelf bestuderen. Jezelf bestuderen betekent niet dat je meer kennis toevoegt aan de ideeën over jezelf die in je volgestouwde brein al bestaan, maar dat je alle gebruikelijke bepalende kenmerken waarmee je jezelf meestal associeert wegneemt, zoals naam, ras, geslacht, beroep, maatschappelijke status en verleden, zowel als alle psychologische oordelen die je over jezelf hebt. Wanneer het zelf is afgepeld tot zijn essentiële kern, is alles wat daarover te zeggen valt: ‘ik ben; ik besta.’
Wat is dan de ik die bestaat?
Dit is geen boek over spirituele zelfverbetering of toestanden van gewijzigd bewustzijn. Het gaat over spirituele bewustwording, over zo snel en efficiënt mogelijk van de ego-droomstaat tot de bewuste staat komen die het ego overstijgt. De reis is niet wat ook maar iemand verwacht, en verlichting is niet waar het vaak voor verkocht wordt. Ik ga je niet vertellen hoe je tot gelukzaligheid of oneindig geluk kunt komen, hoe je je tweelingziel vindt of hoe je in tien stappen snel een miljoen kunt verdienen. Ik geloof niet in bedrieglijk adverteren of in het paaien van spirituele zoekers met valse beloftes. Veel spirituele zoekers leven al op een vast dieet van spiritueel junkfood, die leuk klinkende platitudes die weinig of geen transformerend effect hebben, behalve dat ze de ontevredenheid, die inherent is aan de droomstaat, afzwakken. Als je van zoiets houdt, is dit niet het boek voor jou.
Ik geef door dit hele boek heen, van de eerste tot de laatste bladzij, aanwijzingen om de werkelijkheid te realiseren. Neem niet aan dat de belangrijkste elementen van deze leer gemakkelijk te ontdekken zijn of duidelijk benadrukt worden. Ze zijn door het hele boek heen geweven zoals draden tot stof worden geweven, gemakkelijk te missen als je geen ogen hebt om te zien of de oprechtheid om ze te begrijpen. Dat is niet omdat ik onduidelijk wil zijn – ik doe mijn uiterste best om niet onduidelijk te zijn – maar omdat de waarheid niet iets is dat goed en volledig begrepen kan worden als je haar op een blaadje gepresenteerd krijgt. Zodanige waarheid is als fastfood, gemakkelijk aan te komen, maar op de lange duur nauwelijks bevredigend.
In de maatschappij van tegenwoordig verwachten we dat alles ons in hapklare brokjes gegeven wordt, bij voorkeur vliegensvlug, zodat we weer verder kunnen met ons gehaaste leven. Maar de waarheid wil zich niet aanpassen aan onze vermijding van de werkelijkheid of ons verlangen iets totaal te bevatten met een zo gering mogelijke investering van tijd en energie. Je zal uit de lessen in De weg van bevrijding precies zoveel halen als je erin hebt gestoken. Deze lessen dienen bestudeerd, overwogen en in praktijk gebracht te worden, niet slechts gelezen als onderhoudend verhaal. Zoals een wijze eens zei: ‘Het bewijs van een verlangen is te vinden in de habitus van respons.’
Het moet ook duidelijk zijn dat de weg van bevrijding noch een vorm van psychotherapie is, noch een panacee voor alle problemen die mensen in hun dagelijkse leven ondervinden. Hoewel dergelijke therapeutische toepassingen voor sommige mensen misschien nodig en nuttig zijn, richt deze leer zich daar niet op.
Bewustwording is geen tovermiddel voor alles wat jou scheelt, noch een uitweg uit de moeilijkheden van het leven. Dergelijk magisch denken is tegengesteld aan hoe de werkelijkheid zich ontvouwt en een belangrijke belemmering voor de rijping van haar manifestatie. Het doel van deze leer is dat je je bewust wordt van de absolute aard van de werkelijkheid, haar verwezenlijkt en er zo volledig mogelijk naar leeft. Zo’n verlichtingservaring gaat uiteindelijk wel gepaard met een gevoel van diepe vrede, liefde en welbevinden, maar dit zijn de bijproducten van de verlichte staat, niet het doel.
Niet het najagen van immer hogere staten van geluk en gelukzaligheid leiden tot verlichting, maar de hunkering naar de werkelijkheid en de intense ontevredenheid met ook maar iets minder dan het leiden van een totaal authentiek leven.

Word wakker of ga ten onder

De wereldproblemen zijn over het algemeen menselijke problemen – het onvermijdelijke gevolg van ego-slaapwandelen. Als we het willen zien, zijn alle tekenen aanwezig die erop wijzen dat we niet alleen slaapwandelen, maar soms op het kantje af krankzinnig zijn. We hebben bij wijze van spreken onze ziel verloren (of zijn hem op zijn minst vergeten) en we proberen heel erg hard om dat niet te merken omdat we niet willen zien hoezeer we in slaap zijn, hoe hopeloos onze situatie werkelijk is. En dus gaan we roekeloos door, gedreven door krachten die we niet herkennen of begrijpen, of zelfs erkennen.
We leven ongetwijfeld op een zeer kritiek moment. Het voortbestaan van onze wereld staat op het spel, een gevaarlijk spel bovendien! Je bewust worden van de werkelijkheid is geen mogelijkheid meer, het is geboden. We hebben wel ongeveer zo ver mogelijk op het schip van begoocheling gevaren. We hebben haar laten stranden en zijn nu aangespoeld op een steeds desolater land. Onze mogelijkheden zijn uitgeput. ‘Word wakker of ga ten onder’ is de spirituele roep van onze tijd. Hadden we ooit meer motivatie nodig?
En toch is in eeuwige zin alles goed, en meer goed dan men zich kan voorstellen.

Ook interessant

€ 12,00 € 9,60