Geen producten (0)
Geen producten (0)
 

Theorie van alles - Jed McKenna

€ 22,95 € 17,21
Niet op voorraad
Uitvoering niet leverbaar
Specificaties
Productcode TA
Bruto gewicht 0,20 Kg
Omschrijving

Jed McKenna’s Theorie van alles: vanuit een verlicht perspectief is geschreven nadat de anonieme auteur ervan overtuigd was dat hij na zijn succesvolle trilogie over verlichting nooit meer een pen op papier zou zetten. Nadat hij een televisieprogramma zag over de deeltjesversneller van Cern, waarmee de wetenschap een theorie van alles hoopt te ontdekken, begon tot Jeds eigen verbazing het schrijfvirus weer op te spelen… 

‘Ja, ja,’ hoor ik je denken, ‘maar wat heb ik nu, op dit moment, aan een theorie van alles? Mijn situatie is dat ik geen bal weet en dood zal gaan. Het kan me niet schelen wat de toekomst belooft. Het kan me niet schelen waar we naar toe gaan of wat ons in de volgende eeuw te wachten staat. Ik wil helemaal niet gelukkig zijn of stralen van vreugde, ik wil alleen niet langer een zak zijn. Ik wil ophouden met slaapwandelen, eindelijk mijn ogen open doen en zien wie, wat en waar ik werkelijk ben.’

En wat is nu het antwoord? Zal dit boek jou van het ene paradigma in het andere slingeren? Nee, absoluut niet. Je zult er zelfs niet interessanter door lijken op feestjes. Je zou je zelfs een nominatie voor dorpsgek op de hals kunnen halen, dus doe je er sowieso verstandig aan het voor je houden.

ER IS MAAR 
ÉÉN WAARHEID

isbn: 978-94-91411-12-0
formaat: 125 x 200 mm
uitvoering: gebonden 
omvang: 216 pagina’s

Citaat uit het boek:

Het eenvoudigste wat er bestaat

Socrates: Ik wil van hem horen wat de aard is van wat hij doet, van wat hij beweert en onderwijst; misschien dat hij,
zoals jij al aangaf, zijn betoog op een ander tijdstip wil houden.

Callicles: Dat kun je het beste aan hemzelf vragen, Socrates;
het beantwoorden van vragen maakt juist deel uit van zijn betoog, want daarnet zei hij nog dat iedereen in mijn huis hem vragen mag stellen, en dat hij ze allemaal zou beantwoorden.

Socrates: Wat heerlijk!
Zou jij hem iets willen vragen, Chaerephon?

Chaerephon: Wat moet ik hem vragen?

Socrates: Vraag hem wie hij is.


De titel van het eerste en van het laatste hoofdstuk van mijn trilogie was Het eenvoudigste wat er bestaat. In mijn boeken hebben we gezien hoe dat van toepassing was op het ontwakingsproces. Nu kunnen we eens gaan kijken of dat niet ook van toepassing is op het ontraadselen van de werkelijkheid.

'En jij beweert dat dit zo is, h??' zegt Karl.
'Ja, dat is zo, en als ik gelijk heb dat het inderdaad zo simpel is, dan moet het ook helemaal niet zo moeilijk zijn om jou dat aan te tonen, waardoor jij het in theorie net zo goed begrijpt als ik.'
'In theorie?'
'Ja, wat voor mij de levende werkelijkheid is, mijn paradigma waarin ik gevestigd ben, kan alleen maar theorie zijn voor iemand die de tocht ernaartoe niet heeft gemaakt. Dat neemt niet weg dat we niet eens samen zouden kunnen kijken of het niet alleen heel simpel is, maar of het niet nog veel simpeler kan.'
'Hoe lang denk je dat dit gaat duren?'
'We gaan alle mysteries van de schepping onthullen. Kun je niet een gaatje in je agenda vinden?'
'Maar als jij zegt dat het zo simpel is??'
'Goed. Minder dan vijf minuten als je meewerkt, zeven als je tegensputtert.'
'Waarom zou ik tegensputteren?'
'Maya.'
'Je hond?'
'De andere Maya.'
'Ok?, het is nu precies dertien minuten voor drie. Wie verliest betaalt een biertje. Een goed biertje.'
'Akkoord. Geloof jij dat waarheid bestaat?'
'Zo gemakkelijk kom je niet van me af.'
'Goed, laat ik het anders zeggen. Geloof jij dat waarheid niet bestaat?'
'Dit is een valstrik, denk ik.'
'Als we zeggen dat waarheid niet bestaat, dan zeggen we eigenlijk dat het waar is dat waarheid niet bestaat: een bewering die zichzelf teniet doet, zoals zeggen dat er geen absolute zekerheden zijn. Ben je het daarmee eens?'
'Ik denk het wel.'
'Dit heeft niets te maken met geloven of aanvoelen, het is doodgewone logica. Of denk je dat het logisch niet klopt?'
'Nee, ik ben het ermee eens dat de bewering waarheid bestaat niet een logische contradictie is.'
'En dus?'
'Gezien het feit dat waarheid niet niet kan bestaan ? want het zou absurd zijn te beweren dat geen-waarheid is waarheid w??r is ? ben ik het ermee eens dat waarheid moet bestaan. Ik weet niet wat waarheid is, alleen dat iets waar moet zijn.'
'Dus je bent het ermee eens dat iets waar moet zijn. Wat het ook mag zijn, waarheid moet bestaan. Akkoord?'
'Ja, daar ben ik het mee eens.'
'Ik wil niet later nog eens op dit punt terug moeten komen omdat we daar nu te snel over heen zijn gegaan. Weet je dus zeker dat, hoe dan ook, er iets waar moet zijn?'
'Daar ben ik van overtuigd. Geen-waarheid kan niet waar zijn, dus moet er iets waar zijn. Nog vier minuten.'
'Goed. Laten we, nu we hebben vastgesteld dat iets waar moet zijn, wat het ook mag zijn, eens kijken wat we nog meer kunnen zeggen. Denk jij, bijvoorbeeld, dat het mogelijk is dat waarheid kan veranderen? Kan het nu iets bepaalds zijn, en later weer wat anders?'
'Als waarheid verandert, kan ze onmogelijk waar zijn. Waarheid moet onveranderlijk zijn. Zelfs als de tijd ophoudt te bestaan, dan moet waarheid nog steeds waar zijn, of anders heeft ze nooit bestaan.'
'Ok?, dus ook als waarheid constant is en los van de tijd bestaat, kan het dan iets bepaalds zijn, en niet iets anders?'
'Geef eens een voorbeeld?'
'Denk je dat waarheid bijvoorbeeld licht of liefde of schoonheid kan zijn?'
'Dat lijkt me van niet. Die begrippen maken deel uit van iets veel groters, en kunnen dus niet op zichzelf bestaan. Ze bestaan alleen bij de gratie van hun tegengestelden. Wat is licht zonder duisternis? Wat is goedheid zonder slechtheid of liefde zonder haat? Waarheid valt duidelijk niet binnen die orde.'
'Dus ben je het ermee eens dat, wat waarheid ook mag zijn, ze zowel onveranderlijk als totaal moet zijn?'
'Ze moet in elk geval constant en onveranderlijk zijn, ja. Ik ben het er ook mee eens dat ze totaal moet zijn, niet gedeeltelijk, want wat zou dat andere gedeelte dan zijn? Een andere waarheid? Nee, beslist niet. Onwaarheid? Beslist niet.'
'Denk je dan dat waarheid een kwestie van perspectief kan zijn? Denk je dat mijn waarheid anders kan zijn dan die van jou? Kan waarheid relatief zijn?'
'In geen geval. We hebben net geconstateerd dat waarheid universeel waar moet zijn, want anders is het helemaal geen waarheid.'
'Denk je dat waarheid eindig is of oneindig?'
'We hebben vastgesteld dat waarheid niet eindig kan zijn. Als er nog iets anders zou zijn buiten waarheid, dan zou dat iets ook waar moeten zijn. In dat geval kunnen ze allebei niet waar zijn, en moet de echte waarheid iets veel groters, iets allesomvattend zijn. Nog drie minuten.'
'Geduld, de enige echte theorie van alles uitleggen duurt misschien zes minuten.'
'Dan ben ik verlicht en krijg ik een biertje. Sputter ik tegen?'
'Nee, helemaal niet, maar kijk uit. Laten we alsjeblieft geen dingen overslaan waar je nog twijfels over hebt. Als ik het mag samenvatten: tot nu toe hebben we geconcludeerd dat waarheid bestaat, ja?'
'Zeker weten.'
'En we hebben ook vastgesteld dat waarheid niet kan veranderen. Ze kan niet nu het een, dan weer het ander zijn. Ze moet onveranderlijk zijn. Dat is toch zo?'
'Ja, ik ben het ermee eens dat waarheid onveranderlijk moet zijn, want anders is ze niet meer waar dan het tjilpen van een vogel of de vorm van een wolk.'
'En toch, is het niet zo dat, wat waarheid ook mag blijken te zijn, ze aantoonbaar in alle dingen aanwezig dient te zijn? Dat niets wat bestaat er vrij van kan zijn, of bestaan kan buiten waarheid om?'
'Heel goed mogelijk. Of eigenlijk weet ik dat wel zeker. Waarheid moet te vinden zijn in de essenti?le aard van alles wat bestaat; niets kan onafhankelijk van waarheid bestaan. Het is absurd te beweren dat iets zou kunnen bestaan in onwaarheid.'
'En we hebben vastgesteld dat waarheid geen deel kan zijn van iets groters, of de helft van een geheel. Daar zijn we het toch over eens?'
'Ik ben het ermee eens dat waarheid niet beperkt of eindig kan zijn. Ik ga er van uit dat ze universeel, oneindig en onbegrensd moet zijn.'
'Dus waarheid moet oneindig zijn?'
'Dat kan niet anders.'
'Waarheid is dus absoluut, geen deel of onderdeel of aspect van iets anders?'
'Inderdaad. Waarheid moet absoluut zijn, want anders is het helemaal geen waarheid. Het is tien voor drie. Nog twee minuten.'
'Voor alle duidelijkheid: kunnen er twee waarheden zijn?'
'In geen geval! Als ??n ding absoluut waar is, dan kan iets anders niet ook absoluut waar zijn. Als dat andere ding absoluut waar is, dan kan dat ene ding dat niet ook zijn. Heel simpel.'
'Dank je. Zou je dan kunnen zeggen dat waarheid bestaat binnen tijd en ruimte?'
'Nou, dat zou absurd zijn. In dat geval zou waarheid eindig en veranderlijk zijn, maar als waarheid eindig en veranderlijk is, dan is ze niet absoluut. Dus bestaat waarheid niet binnen tijd en ruimte, die allebei veranderlijk en vergankelijk zijn.'
'Dus had Kapitein Achab volgens jou gelijk toen hij zei dat waarheid door niets wordt begrensd?'
'Dat moet wel, want als waarheid door iets begrensd wordt, wat is er dan voorbij die begrenzing? M??r waarheid? Waarheid moet oneindig zijn.'
'En hoe zit het met onwaarheid? Waar zou je die situeren?'
'Nergens. Zoiets als onwaarheid kan gewoonweg niet bestaan. Ik beweer niet dat ik het begrijp, en ik weet ook niet hoe het in te passen binnen de werkelijkheid zoals ik die zie, maar logisch gezien klopt het perfect. Het lijdt geen twijfel dat waarheid absoluut is, en dat onwaarheid niet bestaat. Onwaarheid kan niet waar zijn, evenmin als niet-zijn kan zijn, of niet-bestaan kan bestaan.'
'Dus, om het nogmaals samen te vatten: je bent het ermee eens dat waarheid bestaat, en verder zeg je nog dat onwaarheid niet bestaat. Is er nog een punt waar je misschien nog niet aan gedacht hebt?'
'Nee, in de afgelopen paar minuten dat ik hier zit zie ik in dat, omdat waarheid absoluut moet zijn, het in feite heel eenvoudig ligt. Waarheid moet bestaan, en onwaarheid kan niet bestaan. De klokt tikt door. Negen minuten voor drie. Nog ??n minuut. Ik vrees het ergste voor je.'
'Nou, het spijt me je te moeten teleurstellen, maar ik ben blijkbaar te snel geweest. Ik zou nu even een sigaret kunnen opsteken en mijn voeten omhoog leggen, maar ik rook niet en mijn voeten liggen al omhoog.'
'Tik-tak. Nog vijftig seconden.'
'Maar we zijn er bijna. We hebben vastgesteld dat waarheid bestaat en dat ze absoluut moet zijn. Wat kan er nog eenvoudiger zijn? We hebben de eerste premisse van een waterdicht syllogisme geponeerd. Alles is waarheid. Mee eens?'
'Dat is boven elke discussie verheven. Waarheid bestaat en onwaarheid is onmogelijk, dus is alles waarheid. Er is alleen maar waarheid. Kan niet anders. Ik ben het er helemaal mee eens.'
'Om nu dus uit te maken wat waarheid is, hoeven we alleen maar vast te stellen wat, met absolute zekerheid, bestaat. Wat, kun je met absolute zekerheid zeggen, is waar?'
'Gemakkelijk, filosofie voor beginners. Ik kan zeggen dat Ik Ben. Ik weet dat ik besta. Nog vijftien seconden.'
'En wat is de aard van je bestaan?'
'De aard van mijn bestaan? Bewustzijn, natuurlijk. Ik ben bewust en je tijd is om. Ik vind dit allemaal heel interessant, en ik zou best nog even willen doorgaan met ons gesprek, maar ik heb een biertje van je tegoed. Een goed biertje.'
'Ik wil ook graag doorgaan met ons gesprek, onder het drinken van een biertje waar jij voor hebt gezorgd, want we hebben net alle mysteries van het bestaan in vijf minuten opgelost.'
'O ja? En waarom weet ik dat dan nog niet?'
'Dat doe je wel, alleen is het nog niet tot je doorgedrongen, maar ik vind niet dat je dit mag optellen bij mijn vijf minuten.'
'Niet als je gelijk hebt, maar ik zie niet in dat je je belofte hebt waargemaakt.'
'Weet je iets af van syllogismen?'
'Ja, uit de logica: als/en/dan. Als alle mensen sterfelijk zijn, en Socrates is een mens, dan is Socrates sterfelijk.'
'Ja, die is heel beroemd. Twee premissen: alle mensen zijn sterfelijk en Socrates is een mens, bewijzen een propositie: Socrates is sterfelijk. Als de premissen waar zijn, dan moet de propositie ook waar zijn.'
'En hebben wij binnen jouw vijf minuten een syllogisme bedacht?'
'Dat hebben we. Een stabiel, waterdicht, perfect syllogistisch bewijs. We hebben geconcludeerd dat alles waarheid is en dat bewustzijn bestaat, allebei als een vaststaand feit, is het niet?'
'Alles is waarheid, ja. En zeggen dat ik besta is inderdaad hetzelfde als zeggen dat bewustzijn bestaat.'
'Kun je zeggen dat er nog iets anders bestaat?'
'Nee. Ik ben bekend met het cogito, het solipsisme en je boeken, en ik heb dit tot volle tevredenheid vastgesteld. Het enige wat ik zeker weet is dat ik besta, wat hetzelfde is als zeggen dat bewustzijn bestaat.'
'En als we deze punten nu eens in een syllogisme zouden gieten?'
'Alles is waarheid en bewustzijn bestaat? Dan zouden we zeggen dat als alles waarheid is, en bewustzijn bestaat, dan... oooh, dan ben ik jou een biertje schuldig.'
'Een goed biertje.'

~

Het eenvoudigste wat er bestaat:

als alles waarheid is
en bewustzijn bestaat
dan is alles bewustzijn

Ook interessant

€ 15,00 € 11,25