Geen producten (0)
Geen producten (0)
 

Ik ben - Jean Klein

€ 23,50
Niet op voorraad
Uitvoering niet leverbaar
Specificaties
Productcode IK
Bruto gewicht 0,20 Kg
Omschrijving

'De oorsprong van alle verlangens is het ene verlangen thuis te komen, vrede te kennen. Er komt misschien een moment in het leven waarop wij door onze compensatoire handelingen, het bijeengaren van geld, kennis en dingen, intens onverschillig zijn geworden. Dit kan ons motiveren te zoeken naar onze ware aard, voorbij het uiterlijk vertoon. We vragen ons misschien af: ‘‘Waarom ben ik hier? Wat is het leven? Wie ben ik?’’ Vroeg of laat stelt elk intelligent mens zich deze vragen.

Waar je naar zoekt is wat je al bent, niet wat je zult worden. Wat je al bent is het antwoord op en de bron van de vraag. Hierin ligt de kracht van transformatie. Het is een feit dat nu geldt. Streven iets te worden is volkomen conceptueel, louter een idee. De zoeker zal ontdekken dat hij is wat hij zoekt en dat wat hij zoekt de bron is van de vraag.’ 

Jean Klein (1912 – 1998), advaita-vedantaleraar in de traditie van Ramana Maharshi en Atmananda Krishna Menon, en auteur van vele boeken over non-dualisme, bracht verscheidene jaren door in India, waarin hij zich grondig in advaita en yoga verdiepte. In 1955 werd de waarheid van het non-dualisme een levende werkelijkheid. Vanaf 1960 gaf hij onderricht in Europa en later in de Verenigde Staten. In dit boek geeft hij ons wederom een zeer helder en eerlijk exposé van advaita in onze tijd.

ISBN: 978949141119-9
Uitvoering: gebonden 
Omvang: 216 pagina’s

Citaat uit het boek:

Bevrijding betreft niet de persoon, want bevrijding is verlost zijn van de persoon. Eigenlijk zijn de leerling en de leraar identiek. Beide zijn de tijdloze as van alle handeling en waarneming. Het enige verschil is dat de een zichzelf 'kent' voor wat hij is, en de ander niet.

Maar persoonlijkheid speelt een heel belangrijke rol in het dagelijks leven, alles hangt er van af, of niet?

De persoonlijkheid is niets anders dan een projectie, een gewoonte die in het leven wordt geroepen door herinnering en wordt gevoed door verlangen. Stel jezelf de vraag: 'Wie ben ik?' en observeer duidelijk dat de vraagsteller, denker, doener, lijder allemaal vormen zijn die verschijnen en verdwijnen in het bewustzijn van 'ik ben', de altijd aanwezige achtergrond. Ze zijn zelf niet echt. Wat we de persoon noemen komt voort uit een vergissing. Gedachten, gevoelens en daden verschijnen en verdwijnen aan een stuk door, en scheppen daarbij een illusie van continu?teit. Het idee een persoon, een ego, te zijn is niets anders dan een beeld dat door herinnering bijeen wordt gehouden.
Scheppen is een uitdrukking van het ultieme, maar wanneer men vergeten is dat men zelf het ultieme is, is er onzekerheid en identificatie met het geschapene. De wereld van zogenaamde objecten is net als het ego slechts een projectie. Denken dat je zus of zo bent komt alleen maar voort uit je verbeelding, als hallucinatie. De leraar laat je door zijn onvoorwaardelijke aanwezigheid en het geschenk van onderricht begrijpen dat je object noch ego bent. Wat je wezenlijk bent kan niet geobjectiveerd worden. Het verwijst niet naar tijd of ruimte.

Hoe kan ik mezelf bevrijden van geestelijke verwardheid?

Wees je er eenvoudig gewaar van. Observeer hoe je functioneert, zonder ook maar iets te willen veranderen. Waakzaamheid zuivert de geest en zal je er vroeg of laat bewust overheen helpen.
Je maakt ups en downs mee in je zoektocht naar het Zelf, omdat je dingen niet in hun ware perspectief ? als een geheel ? ziet. Deze instabiliteit zal voortduren zolang jij jezelf ziet als lichaam en geest. De geest zal je op een dwaalspoor brengen totdat je ziet wat zijn ware aard is. Dit inzicht is het resultaat van luisteren zonder dat het verleden een rol speelt. Leef met de uitspraken van de leraar en de herinneringen aan de waarheid die zij wakker maken. Deze stille herinneringen zijn het parfum van datgene waarnaar zij verwijzen. Stem je af op deze stilte en niet op wat je niet bent. Waarom zou je je identificeren met de wereld? Het hele bestaan is een uitdrukking van bewustzijn. Wat je wezenlijk bent heeft geen oorzaak, is volkomen autonoom, zodat het een illusie van het ego is om jezelf aan te zien voor een individueel handelende persoon die leeft in een zelfgekozen wereld.
Je moet je zo vaak als de gelegenheid zich voordoet richten op deze onpersoonlijke achtergrond. Neem er notitie van dat je aandacht voortdurend hetzij op objecten, hetzij op idee?n gericht is. Het gevoel er te zijn, zonder enige bepaling, is je volkomen onbekend. Word de toeschouwer, word je gewaar van de natuurlijke levensstroom, je motieven, daden en wat eruit voortkomt. Observeer de muur die je om je heen hebt gebouwd. Naarmate je je bewuster wordt van je lichaam en geest, zul je jezelf beter leren kennen. Als dit beeld van hoe jij denkt dat de dingen zijn wegzakt, krijg je een helder inzicht in wat je bent ? heel iets anders dan een product van de geest. Je zult je langzamerhand steeds minder betrokken voelen bij alles wat er opkomt en op een dag zul je ontdekken dat je je in het waarnemen bevindt. Als je je eenmaal bevrijdt van het idee 'ik ben mijn lichaam' en van de gevolgen van dit idee, zul je je bewust worden van je natuurlijke staat. Geef je helemaal over aan deze ontdekking. Echt gewaarzijn kan niet verkregen worden door je bekende elementen voor te stellen in de vorm van idee?n en waarnemingen. Wat je wezenlijk bent kan niet ervaren worden door de rede; je komt er alleen als je elimineert wat je niet bent.
Een sterk ego verhindert je te zijn. De getuige moet het toneel betreden en je in staat stellen het ego te herkennen voor wat het is, een object. Deze getuige is een pedagogisch middel dat de deur naar zijn opent. Het ego kan zichzelf niet 'kennen', omdat het zich identificeert met wat het denkt, voelt, ervaart. Voor het ego is er niets dan weerstand, verdediging, onrust. Het is de getuige die licht geeft en laat zien wat het ego is, een illusie.
De contemplatieve staat van getuige-zijn maakt dat wij ontdekken wat wij niet zijn. We worden ons gewaar van ons lichaam en onze denkpatronen, de redenen achter onze daden waarvan we ons daarvoor nauwelijks bewust waren. Wanneer we het denken observeren zonder ons ermee te bemoeien of het te beoordelen, zonder verwijzing, verdwijnt de gedachte bij het observeren. Aangezien de nadruk niet meer valt op denkproces en inhoud, maar op het observeren zelf, wordt deze getuige-staat een zuivering, een loslaten, zonder dat er een persoon is die zuivert of loslaat. Een hele wereld van onvermoede energie?n komt vrij. Mentale activiteit is niet meer zo koortsachtig en neemt spontaan zijn natuurlijke loop. We ontdekken onszelf in aandacht. We laten de 'ik ben dit, ik ben dat'-reflex volkomen varen. Deze aandacht overstijgt de ervaring en degene die ervaart. Het is zuiver gewaarzijn.
De wereld bestaat alleen wanneer we eraan denken; scheppingsverhalen zijn voor kinderen. In werkelijkheid wordt de wereld elk moment geschapen. Het is alleen de herinnering die de valse indruk van continu?teit geeft. Het individu heeft geen onafhankelijk bestaan. Het is een verzinsel van herinnering en gewoonte. Altijd geagiteerd, hoopt het en eist het op, in het streven om te vergaren, in het zoeken naar bevestiging en zekerheid. Eigenlijk is het bang en durft zichzelf niet grondig te onderzoeken.
Alle waarnemingen, alle ervaringen zijn verbonden met tijd, zijn voorbijgaand, maar onze ware natuur overstijgt tijd. Een gebrek aan scherpzinnigheid maakt dat wij ons identificeren met tijdelijkheid. Wanneer tijdloze momenten je verlokken, neem de uitnodiging dan aan. Ga er diep in, tot je jezelf vindt in je afwezigheid.

U zei een keer: Er is alleen waarheid. Is het ego dan ook geen waarheid?

De enige waarheid is zijn, dat zonder oorzaak is, autonoom. Wanneer je onechte dingen ziet voor wat ze zijn dan is dat verlichting. Er wordt afstand van gedaan zonder dat er iemand is die afstand doet. Hier, in het directe pad waarin niet gekozen wordt, komt energie vrij en verwijl je spontaan in je ware wezen.
De wereld bestaat omdat jij bestaat, maar jij bent niet de wereld. Objecten van bewustzijn, namen en vormen, zijn de wereld. Maar de werkelijkheid, immer stil, overstijgt deze. Het is louter reflex dat je hamert op naam en vorm, en zo ontgaat je de werkelijkheid.
Er is niets buiten bewustzijn. Het universum, je persoonlijke ik ? alles verschijnt erin. De verbeelding heeft ons gescheiden van dit gewaarzijn, dit bewustzijn, en we hebben ons omringd, ingesloten, met angsten, idee?n en beelden. De waaktoestand en de droomstaat maken beide gebruik van dit stille gewaarzijn dat we allen gemeen hebben.
Wat je doet is van geen enkel belang; wat van belang is, is de manier waarop je het doet, je innerlijke houding. De rol die je op het wereldtoneel speelt heeft geen andere betekenis dan de heldere blik waarmee je hem speelt. Verlies jezelf niet in je voorstelling ? dat vertroebelt de visie van je innerlijke wezen alleen maar.
Belangeloos handelen legt je niet aan banden, maar laat je daarentegen helemaal vrij. Leef in het moment, w??s alleen maar. Bij kiezen wordt vertrouwd op herinnering en dat leidt gemakkelijk tot slavernij. Leef als zijn en je zult je bewust worden van vreugde.