Geen producten (0)
Geen producten (0)
 

Nou en? - Ramesh S. Balsekar

€ 24,95 € 19,96
Op voorraad
Specificaties
Productcode NE
Bruto gewicht 0,20 Kg
Omschrijving

“Bewustzijn is alles wat er is. Dus ‘wie’ kan dan ‘wat’ weten of zoeken? Alles wat er is, is het onpersoonlijke functioneren van Bewustzijn, of God, dat binnen zichzelf het geheel van de manifestatie weerspiegelt. Leef het leven, neem besluiten en accepteer de consequenties ervan alsof je beschikt over een vrije wil, terwijl je tegelijkertijd weet dat het Bewustzijn is dat zoekt, doet, leeft, besluit …”

Ramesh S. Balsekar (1917 – 2009), afkomstig uit Mumbai, had in Londen economie gestudeerd en werkte zich op tot directeur van The Bank of India. Daarnaast studeerde hij Sankriet, vertaalde de Bhagavad Gita naar het Engels, en had een diepgaand inzicht in de klassieke taoïstische en ch’an-geschriften, maar ook in het nieuwe wetenschappelijke paradigma dat is voortgekomen uit de kwantummechanica. In zowel de oude teksten als de moderne wetenschap herkende hij één en dezelfde basiswijsheid: Bewustzijn is alles wat er is.

Na zijn pensionering ontmoette hij Sri Nisargadatta Maharaj, aanvaardde hem als zijn goeroe en vertaalde de woorden van Nisargasatta tijdens bijeenkomsten voor de westerse bezoekers. 

Na de dood van Nisargadatta begon hij in 1982 zelf te spreken.
In uitermate heldere en precieze bewoordingen, en met een flinke dosis humor, beoogde hij zijn leerlingen duidelijk te maken dat het leven eenvoudig en overzichtelijk wordt als het persoonlijke aspect ervan als zuiver denkbeeldig wordt doorzien.

ISBN: 9789491411144
Uitvoering: gebonden 
Omvang: 304 pagina’s

 

Bestelling wordt verstuurd als pakket

 

Citaat uit het boek:

Een zoeker die het onderricht
voor het eerst hoort

Ramesh: Een zoeker die het onderricht voor de eerste keer hoort is vaak verbijsterd, zelfs als de zoektocht al twintig jaar gaande is.

~

Ramesh: Meesters zeggen tegen mensen dat ze het ego moeten bestrijden, moeten doden, maar wat ik zeg is dat je het ego moet accepteren. Is dat niet uniek? Vecht niet tegen het ego. Accepteer het ego. Waarom? Omdat 'jij' het ego niet gecre?erd hebt. De Bron heeft het ego gecre?erd, en de Bron is in sommige gevallen ook bezig het ego te vernietigen. Daarom zit je hoofd in de muil van de tijger. Er valt niet aan te ontsnappen. Er valt niet aan te ontsnappen als je vecht met het ego. Dat is mijn punt. Als je het ego blijft bestrijden, zal de tijger zijn muil oneindig lang openhouden. Als je het ego accepteert, zal de tijger zijn kaken snel dichtklappen.

Vergeet het onderricht

Ramesh: Dit onderricht is in allerlei opzichten uniek. Meestal is het bij onderricht de bedoeling om aantekeningen te maken, hard te studeren, het in de praktijk te brengen. Wat ik jullie zeg is: Vergeet het onderricht. Laat het zijn eigen werk doen. Heel belangrijk!
Vergeet het onderricht, want wie wil het onderricht onthouden? Het ego wil het onderricht onthouden en gebruiken om iets te bereiken. Maar als je het onderricht vergeet, zal het uit zichzelf tot inzicht leiden. En als het onderricht niet tot inzicht leidt, dan is het niet de moeite waard. Dus vergeet het onderricht hoe dan ook! Het heeft effect of niet. Als het geen effect heeft, is er geen vraag. Als het wel effect heeft, laat het dan effect hebben!
Zal het ego willen bijdragen aan zijn eigen vernietiging? Nee. Het ego wil het onderricht alleen maar krijgen om er gebruik van te maken, om iets te bereiken ? niet om zelf vernietigd te worden. Als het onderricht vergeten wordt, wordt het ego vergeten, en doet het onderricht uit zichzelf zijn werk.
Je inspanning is het struikelblok. Daarom zeg ik dat je het onderricht moet vergeten ? probeer het niet ergens voor te gebruiken. Laat dat inzicht op welk niveau dan ook zijn werk doen.
Het onderricht begint met bhakti

Ramesh: Mensen vragen me of wat ik zeg uniek is. Ik vind van wel. Wat uniek is aan wat ik zeg is dat ik begin bij bhakti en eindig met inzicht. Wat is bhakti? Uw wil geschiede. Het 'ik' zegt: 'U bent alles wat er is ? uw wil geschiede.'

Warrick: Als u zegt 'Uw wil geschiede', begrijp ik dat u daarmee bedoelt dat Gods wil in feite altijd geschiedt.

Ramesh: Dat klopt. Die geschiedde, geschiedt en zal geschieden!

Warrick: En er kan onmogelijk iets anders geschieden dan Gods wil.

Ramesh: Klopt. Maar eerlijk gezegd is dat niet het relevante stuk. Het relevante stuk is 'Ik' ben niets. Dat is het relevante stuk. U (God) is alles wat er is. Uw wil zegeviert altijd. Daarom is het belachelijk om te denken 'Ik kan van alles doen; ik kan iets doen; ik kan iets bereiken'. Dat is het relevante stuk ? de hulpeloosheid van een denkbeeldig object. Acceptatie, totale acceptatie van het feit dat een denkbeeldig object hulpeloos is, is het relevante stuk.
Wiens wil zegeviert ? en jij noemt dat God ? is een concept dat noodzakelijk is omdat het individu merkt hoe hulpeloos hij of zij is. Daarom cre?ert de geest/het intellect een object dat almachtig is en zegt dan dat alles gebeurt op basis van Zijn wil ? en dat betekent dat het niet gaat om 'mijn' wil. Dus accepteren dat 'ik' niets ben, dat 'ik' slechts een object in de handen van God ben, is eigenlijk niets anders dan pure devotie, of bhakti. Wat ik zeg begint dus strikt genomen bij bhakti ? Uw wil geschiede.

Basisonderricht

[Ramesh vraagt bezoekers regelmatig om hun zoekproces weer te geven. En ??n vraag die hij vaak stelt is: 'Wat is op dit moment je basisinzicht, verkregen door de leraren waar je bij in de leer bent geweest en de boeken die je gelezen hebt?' Voor zover ik weet heeft niet ??n keer iemand precies weten te verwoorden wat zijn of haar fundamentele inzicht is. Het maakt niet uit of je het wel of niet met Ramesh eens bent. Als bezoeker kun je niet twijfelen aan Ramesh' beschrijving van het basisonderricht.]

Ramesh: Heb ik een basisleer? Ja. Mijn basisleer is dat Bewustzijn alles is wat er is ? er is niet 'iemand' die iets doet. Er gebeurt niets tenzij het de wil van God is. En als ik 'God' zeg, bedoel ik daar niet een almachtige entiteit binnen of buiten de manifestatie mee. Met 'God' bedoel ik de Bron, Bewustzijn ? het Ene zonder tweede ? waarbinnen het functioneren van de manifestatie plaatsvindt.
Boeddha heeft gezegd: 'Gebeurtenissen vinden plaats. Dingen worden gedaan. Er is geen individu die ze doet.' Dat is de basisleer. Niemand had het korter of eenvoudiger kunnen zeggen. Gebeurtenissen vinden plaats. Dingen worden gedaan. Er is geen individu die ze doet. Als er geen individu is, is het niet relevant 'wie' het doet. Maar als het intellect de vraag stelt en een antwoord eist, dan wordt er tegen het intellect gezegd: 'Wiens handeling? Gods handeling.'

Niemand die spreekt en niemand die luistert

Arthur: Waarom blijft Ramesh spreken?

Ramesh: O Arthur! Ramesh spreekt niet. En Arthur luistert eigenlijk ook niet. Er is geen Ramesh die kan spreken en er is geen Arthur die kan luisteren. Maar zolang er nog een 'Arthur' is die luistert, heeft Arthur concepten nodig. Bewustzijn levert die concepten met behulp van dit lichaam-geest-organisme.

Arthur: Ik vroeg me dus af waarom Ramesh blijft spreken tegen Arthur.

Ramesh: Omdat dat deel uitmaakt van het functioneren van de manifestatie. Het maakt deel uit van Wat-Is op dit moment. Dat is wat er moet gebeuren, en het gebeurt! Er kan niets gebeuren tenzij het dient te gebeuren. Zo vindt dit gesprek plaats. Welk effect dit gesprek op wie heeft, weet niemand ? dat weet alleen Bewustzijn, God.

Vimar: Voor mij zijn concepten concepten. Ik heb met veel mythologie?n bij verschillende meesters kennisgemaakt, en het zijn mooie verhalen.

Ramesh: Ja! Het zijn verhalen! Wat je dus vraagt is hoe je nu kunt weten of wat ik zeg de waarheid is. Dat is je vraag toch?

Vimar: Precies!

Ramesh: Ik heb je zojuist het antwoord gegeven. Niemand kan je de Waarheid vertellen. Wat iemand je ook vertelt, is een concept.

Vimar: Wat ligt er voorbij de concepten?

Ramesh: Voorbij de concepten ligt de Waarheid! De Waarheid wordt verhuld door concepten en geconceptualiseer.

Stilte en gelijkenis

Ramesh: Als je spreekt en een gelijkenis gebruikt, is die gelijkenis uitsluitend gebaseerd op objecten. Daarom zei Ramana Maharshi vaak: 'Het enige onderricht is stilte.' Of je nu een concept gebruikt of een gelijkenis of een metafoor ? ze zijn allemaal gebaseerd op objecten.

Tim: Kan kennis overgebracht worden door middel van stilte?
Ramesh: Of de Waarheid kan worden overgebracht door middel van stilte? Ja. Maar slechts een uiterst gering aantal organismen is zo geprogrammeerd dat ze in staat zijn de Waarheid door middel van stilte te accepteren. Daarom is Ramana, uit mededogen met al die mensen die niet zodanig geprogrammeerd zijn dat ze in staat zijn om de Waarheid door middel van stilte te accepteren, gaan spreken. Hij gebruikte een gelijkenis als voorbeeld om dat uit te leggen: enkele mensen zijn als buskruit, ??n vonk en de boel gaat de lucht in. Zoekers die als buskruit zijn, zijn dan wel niet in staat de stilte te accepteren, maar ??n vonk, ??n uitspraak ? alles wat er is is Bewustzijn, 'niemand' doet iets, er gebeurt niets tenzij het de wil van God is ? en het buskruit ontploft. Wie geprogrammeerd is als buskruit, wie geprogrammeerd is als droge steenkool, en wie geprogrammeerd is als natte steenkool, dat is Gods wil. Maar aan de natte steenkool, die veel werk te verzetten heeft, gaf Ramana weer troost ? je hoofd zit al in de muil van de tijger, je kunt niet meer ontsnappen. Laat het gewoon zoveel geboorten duren als de Bron wil.

Het leven heeft geen waarde

Alta: Waarom is dit eigenlijk allemaal in gang gezet?

Ramesh: Je schildert een schilderij met een figuur erin, en die figuur wil weten waarom je het schilderij hebt geschilderd. Het enig mogelijke antwoord is dat je daar zin in had.
Kijk, je neemt een kind mee naar het strand, je geeft het een schep en een emmer. Het zal onmiddellijk in het zand gaan graven en het opstapelen tot een kasteel of een berg. Het zal daar een tijdje heel veel moeite in steken. Maar als de ouders zeggen dat het tijd is om naar huis te gaan, zal het kind het kasteel waar het zoveel moeite in heeft gestoken omver schoppen. Als je het kind vraagt 'Waarom heb je zoveel moeite gedaan om het kasteel te bouwen, terwijl je het nu kapot gemaakt hebt?', zal het kind je vraag niet begrijpen. Maar als je aandringt, zal het zeggen 'Ik heb het kasteel gebouwd omdat ik daar zin in had. Ik heb het kapot gemaakt omdat ik daar zin in had.'
Het hele punt is dat de geest, het ego dus, van begin af aan geconditioneerd is dat alles een doel moet hebben. Het leven moet een doel hebben. Waarom? Omdat het leven kostbaar is. Je hoeft alleen maar naar de tv te kijken, naar National Geographic of de BBC. Kijk naar Nature en je ziet dat het leven alles behalve kostbaar is. Het leven heeft geen waarde. Voel je wel? Het heeft geen waarde. Een vogel legt eieren, en een andere vogel eet ze op, en dan wordt die weer opgegeten.
Onderzoek of het leven echt betekenis heeft, of het echt kostbaar is. Het vindt gewoon plaats. Het vindt gewoon plaats. Het denken geeft er betekenis aan en wil dan de betekenis weten. Het leven heeft geen betekenis. De werkelijke betekenis van het leven is dat het leven geen betekenis heeft. Het vindt gewoon plaats.
De krenterigste

Philippe: Nu ik een paar van de nieuwe advaita leraren heb ontmoet, heb ik veel waardering voor de manier waarop u de dingen formuleert. U bent de krenterigste van allemaal. U begint heel oprecht onmiddellijk bij de kern van het verhaal. Ik denk dat we dat allemaal heel erg waarderen.

Ramesh: Je bedoelt dat ik de krenterigste van het hele stel ben omdat ik je geen wortels voorhoud? Ik zeg dat er geen wortels te krijgen zijn. De meeste mensen willen graag wat wortels voorgehouden krijgen. De mensen die nog steeds wortels willen, gaan ergens naartoe waar ze die kunnen krijgen, en als ze die dan gegeten hebben, merken ze dat ze nog steeds ontevreden zijn en dan komen ze hier naartoe.

Helderheid of verwarring

Prem: Ramesh, ik vind het ook fijn om u te horen. Op de een of andere manier kunt u de dingen zo helder beschrijven. Daar bent u uniek in.

Ramesh: Zei je uniek? Hoezo? De Waarheid is slechts Een.

Prem: De Waarheid is Een, maar elke uitdrukking ervan lijkt uniek, en hoewel de resultaten ergens hetzelfde zijn ?
Ramesh: Het resultaat is verwarring of helderheid. Elke leraar is uniek en cre?ert verwarring of helderheid. Als een onderricht verwarring zaait, waarom is dat dan zo? De leraar had absoluut niet de bedoeling om je in verwarring te brengen.

Prem: Misschien zijn die leraren zelf wel in de war, waardoor ?

Ramesh: Waarom zijn die leraren dan in de war? Omdat dat de wil van God is.

Prem: Ja, natuurlijk!

Ramesh: Waarom zijn die leraren in de war? Omdat ze andere mensen in de war moeten brengen. En waarom gebeurt dat? Omdat het de wil van God is. Weet je waarom het de wil van God is? In de Bhagavad Gita staat een vers dat luidt: 'Er is maar ??n zoeker onder duizenden mensen, en onder diegenen die zoeken weet nauwelijks iemand wie ik in wezen ben.' Al die duizenden zoekers moeten dus in de war zijn. Hoe kunnen ze in de war zijn, tenzij er leraren zijn die ook in de war zijn? Zelfs dat is de wil van God ? dat is mijn punt.

Pratima: Of de leraar is niet in de war, maar de leerling is er nog niet klaar voor.

Ramesh: Zeker. Dan is dat de wil van God.
Pratima: We kunnen die arme leraren dus niet overal de schuld van geven.

Ramesh: Je kunt niemand ergens de schuld van geven. Daarom staat er ook in de Bhagavad Gita: 'Je kunt geen zonde begaan, noch kun je iets verdienstelijks doen. Je oorspronkelijke inzicht wordt versluierd door onwetendheid. Daarom denk je in termen van zonde en verdienste.' Dat is wat Heer Krishna in het begin van de Gita zegt, en hij eindigt met: 'Geef je over aan Mij en ik zal je verlossen van alle zonden die je in al je onwetendheid denkt te begaan.' Dat je denkt dat je geen zonden kunt begaan is ook de wil van God. Dus als je denkt dat je zonden begaat, 'geef je over aan Mij' en ik zal je verlossen van alle zonden. Geef je over. Maar de grap is dat je zelfs over die overgave geen controle hebt. Waarom? Zolang er een individu is dat zegt 'Ik geef me over', is er iemand die zich overgeeft ? is er een individueel ego.

Pratima: Dat stelt me gerust, dat de Bhagavad Gita die tegenstelling maakt. Aan de ene kant zegt hij dit, en dan later is het weer het andere. Het is prachtig dat alles een plaats heeft.

Ramesh: Waarom zegt Heer Krishna 'Ik zal je redden van zonden'? Omdat hij weet dat Arjuna's inzicht, dat gebaseerd is op de programmering van dat lichaam-geest-organisme, Arjuna ervan weerhoudt om de Waarheid op het hoogste niveau te zien. Dus gaat Heer Krishna naar Arjuna's niveau: op jouw niveau denk je dat je zonden begaat, geef je aan Mij over en ik zal je verlossen. Maar wat ik zeg is dat zelfs die overgave niet in Arjuna's handen ligt.

Pratima: Dus de tegenspraak hier is ?

Ramesh: Er is helemaal geen tegenspraak. Waarom? Het inzicht is: 'Ik kan geen zonde begaan omdat ik niet iets doe. Ik pleeg geen handeling, dus hoe kan ik dan een zonde begaan?' Als dat inzicht plotseling plaatsvindt, als dat de wil van God is, is de rest niet meer relevant. Maar als het lichaam-geest-organisme niet zodanig geprogrammeerd is dat dat plotselinge inzicht kan plaatsvinden, dan begeeft Heer Krishna zich naar de lagere niveaus van de miljoenen Arjuna's.

Goddelijke grap ? Het ego dat vernietigd 'wil' worden

Ramesh: De weerstand is het ego, en het ego, ik maak geen grapje, geeft het niet snel op.

Robert: Maar het verlangen naar de vernietiging van het ego houdt het ego nou juist in leven.

Ramesh: Kijk, dat is nu de grap. Dat is de goddelijke grap. Het ego is goddelijke hypnose. Waar komt het ego vandaan? Dat is de vraag, toch? Iedereen zegt dat het ego het probleem is. Het enige wat je hoeft te doen is 'je' ego opgeven. Maar niemand vertelt je hoe je 'je' ego moet opgeven. 'Jij' bent het ego! Het 'ik' is het ego, en het ego gaat geen zelfmoord plegen. Het ego kan alleen maar afkomstig zijn uit dezelfde Bron waaruit alles afkomstig is. De fysieke manifestatie is afkomstig uit de Bron. Het denkbeeldige 'ik' is afkomstig uit de Bron.
Waarom heeft de Bron het denkbeeldige 'ik' gecre?erd? Omdat intermenselijke relaties zonder 'ik' niet mogelijk zijn. En zonder intermenselijke relaties is het leven zoals we dat kennen niet mogelijk. Om het leven zoals we dat kennen mogelijk te maken ? Gods lila, of spel, mogelijk te maken ? moeten er intermenselijke relaties plaatsvinden. En daarvoor is het ego nodig. Ego betekent gewoon de creatie, door middel van goddelijke hypnose, van het gevoel dat 'ik' een doener ben en een afzonderlijk wezen dat controle heeft over dit lichaam. Maar alles wat in werkelijkheid bestaat is het lichaam-geest-organisme en de energie die daar doorheen stroomt.
Dat is de basis, net als bij een elektrisch apparaat en de stroom die daar doorheen gaat. Maar als het elektrische apparaat gehypnotiseerd zou zijn, zou het denken in termen van 'ik' die de boterham roostert, 'ik' die iets mengt, 'ik' die licht geeft. In feite is er alleen maar de elektriciteit en het apparaat. Hier gaat het om hetzelfde ? de Bron, God of Energie, en het lichaam-geest-organisme dat de Energie, of God, laat functioneren. God heeft het ego dus gecre?erd, en het is ook God die in sommige gevallen het geleidelijke proces van de vernietiging van het ego in gang zet.


Bestemd om te komen luisteren

Ramesh: Het is de wil van God en de bestemming van een lichaam-geest-organisme om te kunnen komen luisteren naar wat er gezegd wordt. Zelfs kunnen luisteren is werkelijk en waarlijk Gods genade. En totaal luisteren is eveneens de wil van God en de bestemming van het lichaam-geest-organisme door middel waarvan er zoeken plaatsvindt. Er komen hier veel mensen die niet echt luisteren. Terwijl ze horen wat er gezegd wordt, is de denkgeest heel actief en staat hij klaar om bezwaren te maken ? 'Ja, maar ?!' en 'O, maar ?!' Dat is wat de denkgeest doet. Totaal kunnen luisteren is dus de wil van God en Gods genade.
Als je totaal kunt luisteren, dan is het resultaat daarvan heel anders dan als je maar half luistert en steeds 'Ja, maar ?!' denkt.

'Niemand' kan verlichting bereiken

Ramesh: Wat is de betekenis van de uitspraak: 'Niemand kan verlichting bereiken?' Wat betekent dat? Het is de kern van het onderricht. Het betekent dat elke zogenaamde meester die iemand vraagt om iets te doen om verlichting te bereiken of te krijgen, dom bezig is. In de kern betekent die eenvoudige uitspraak, zoals ik het zie, dat verlichting de vernietiging betekent van 'degene' die verlichting 'wil'. Als er sprake is van verlichting ? iets wat alleen maar kan gebeuren omdat het de wil van God is ? dan betekent dat dat 'degene' die daarv??r nog verlichting wilde, vernietigd is. Dus 'niemand' kan verlichting bereiken, en daarom is er ook 'niemand' die er van kan genieten.

Een miljoen dollar of verlichting

Ramesh: Over wel of niet verlicht worden heb je geen controle. Een miljoen dollar krijgen is ook de wil van God en de bestemming van het lichaam-geest-organisme. Dus of je nu een miljoen dollar wilt of verlichting, en of je krijgt wat je wilt, daar heb je geen controle over. Als je denkt dat je er wel controle over hebt, dan stel ik voor dat je achter die miljoen dollar aangaat in plaats van achter verlichting, want als je de miljoen dollar krijgt, zal er nog iemand over zijn die er van kan genieten. Maar als je verlicht probeert te worden, en het gebeurt, dan zal er 'niemand' meer over zijn om ervan te genieten.
 

 

Ook interessant

€ 19,90 € 15,92
€ 12,00 € 9,60