Geen producten (0)
Geen producten (0)
 

Non-dualiteit voor managers - Paul Smit

€ 14,95 € 11,96
Op voorraad
Specificaties
Productcode NM
Bruto gewicht 0,27 Kg
Omschrijving

Non-dualiteit voor managers - Paul Smit

Alles in het universum verandert continu en de enige die daar problemen mee heeft is de mens. Of het nu om persoonlijke of zakelijke situaties gaat: we leggen ons vaak maar moeilijk neer bij zaken die anders gaan dan gepland. Hoe komt het dat we zoveel moeite hebben om met veranderingen om te gaan?

Veel mensen leven met het piekerverstand, met een soort ‘Muppets’ in je hoofd die constant bezig zijn met kwebbelen, oordelen, verzet, problemen. Zij reageren op iedere situatie vanuit angst, en voeden voortdurend onze twijfel over hoe het leven zou moeten zijn, met veel stress als gevolg.

Non-dualiteit laat zien dat wanneer ons piekerverstand en onze controlezucht verminderen, ons leven natuurlijker, spontaner, creatiever en moeitelozer wordt. Non-dualiteit is de filosofie waarmee Albert Einstein, Ramana Maharshi, William Shakespeare, maar ook comedian Bill Hicks zich bezig hielden; vandaag de dag zijn acteur Jim Carrey en auteur Eckhart Tolle bekende non-dualisten.

Dit boek is een introductie voor ondernemers en leiders tot deze radicale en tevens bevrijdende filosofie. Vanuit non-dualistisch perspectief wordt gekeken naar authentiek leiderschap, ondernemerschap en verbinding. Het geeft niet alleen inzichten in hoe we zelf in het leven kunnen staan, maar ook handreikingen hoe we mensen kunnen stimuleren om te werken vanuit vertrouwen, passie en plezier.

Paul Smit is trainer, cabaretier, filosoof, moderator van het World Café; hij spreekt veelvuldig tijdens zakelijke bijeenkomsten van organisaties.

Uitgeverij: Samsara 
Isbn: 978-90-77228-76-0
formaat: 125 x 200 mm
uitvoering gebonden 
omvang: 112 pag. 

www.nondualiteitvoormanagers.nl

www.paulsmit.nu

 

NBD|Biblion recensie 'Non-dualiteit voor managers'

De auteur, trainer, cabaretier en filosoof, wil psycho-logische en filosofische inzichten vanuit non-dualistisch perspectief bieden. Non-dualiteit is de filosofie met als basis dat alles een is, onder andere te vinden bij Einstein, Spinoza en Shakespeare. Hij maakt onderscheid tussen het functionele verstand, dat vanuit het 'nu' zo goed mogelijk handelt en het piekerverstand, dat als de muppets Statler en Waldorf voortdurend (negatief) commentaar levert. Mensen willen daarmee controle krijgen over hun leven. Het leven is echter een achtbaan, waar je zonder zelf te kunnen sturen - de vrije wil bestaat niet - doorheen gaat. Je kunt het beste genieten van de geheel verzorgde rit met inspanning, zonder moeizame strijd. De auteur behandelt communicatie, creativiteit, leiderschap, competenties en verandergedrag vanuit deze benadering. De tekstuele uitleg wisselt hij af met eenvoudige tekeningen, veel citaten, een rationeel-emotieve analyse en verhelderende schema's. Zo eenvoudig mogelijk probeert hij een veel diepzinniger filosofie toegankelijk te maken. Een boek bestemd voor zelfreflecterende managers.
(NBD|Biblion recensie, Ir. Drs. L.B. Struijk) 
 

Paul Smit begint zijn boek met de stelling: verandering is niets bijzonders, maar een natuurlijk proces. Stilstand is juist afwijking. Iedere organisatie zit in een veranderingstraject. De centrale vraag in dit boek luidt vervolgens: hoe kun je daar vanuit een ruimer inzicht vorm aan geven?
Als je iets wilt veranderen binnen een organisatie, vraagt dat om nieuwe gedragspatronen, en het duurt een tijdje voordat die zijn ingesleten. Hierbij staat volgens Smit het ‘piekerverstand', dat zich verzet, tegenover het ‘functionele verstand', dat naar een oplossing zoekt. Hij reikt het ABC-model (A voor aanleiding, B voor gedachten, C voor emotie) aan om, op momenten waarin grote emoties worden ervaren, het piekerverstand te scheiden van het functionele verstand.
Een van de termen die Smit gebruikt is ‘uitzoomen'. Door uit te zoomen komt het piekerverstand op de achtergrond en treedt het functionele verstand naar voren. Het lijkt alsof we kunnen kiezen en doen wat we willen, maar als we uitzoomen zien we dat ons handelen afhankelijk is van veel factoren. Vervolgens plaatst hij het nu tegenover angst en verlangen. Als je je verliest in een flow, staat je piekerverstand uit en ben je in het nu. Het is weliswaar altijd NU, maar het piekerverstand richt zich desondanks continu op het verleden en de toekomst, en daarmee brengt het je in de verkramping. De kunst is je niet te verzetten, maar de dingen te accepteren zoals ze zijn en mogelijkheden en oplossingen te zoeken zonder je druk te maken over de uitkomst. Maar je kunt er niet voor kiezen, betoogt Smit, om in of uit te zoomen. Zodra je beseft dat alles gaat zoals het gaat, inclusief je eigen handelingen, gaan ‘de Muppets' in je hoofd zich er steeds minder mee bemoeien. Het leven gaat dan gewoon door en je zet je nog steeds in, maar de struggle rondom alle gebeurtenissen valt weg.
Non-dualiteit voor managers is een beeldend geschreven boekje waarin de gebruikte termen, zoals 'het piekerverstand', 'uitzoomen', 'de ik-maker' en 'de Muppets' helder worden toegelicht. De tekst wordt verder onderbouwd met vele klassieke en eigentijdse uitspraken, van Socrates' "Ken Uzelve" tot "Wie echt sterk is, is niet bang om zich kwetsbaar op te stellen" van David Bowie.
In de tweede helft van het boek wordt als aanvulling op de eerste helft meer terminologie voor managers gebruikt (termen als 'verbinding', 'vijf niveaus van luisteren', 'kernkwaliteiten' en 'ondernemerschap') die aan de hand van plaatjes en schema's uitgelegd en onderbouwd worden. Ook besteedt de auteur aandacht aan de balans tussen structuur, die hij koppelt aan de linkerhersenhelft, en cultuur, die hij koppelt aan de rechterhersenhelft, en aan de rol van de manager. Die bestaat vooral uit kaders bieden en richting geven, en mensen hun sterke eigenschappen laten gebruiken en niet steeds laten sleutelen aan hun minder goede eigenschappen. Hij wijst de manager er tevens voorzichtig op dat vanuit de non-dualiteit gezien er helemaal geen probleem bestaat.
Dit boek is fragmentarisch geschreven en leest alsof Smit zo zijn lezingen in elkaar zet: hoppend van de ene steen naar de andere, zonder natte voeten te krijgen. Voor de pauze een algemeen deel en na de pauze het specifieke managersdeel. Waar ik nou zo nieuwsgierig naar ben, is wat zich in de pauze afspeelt.

Lucy Auch/InZicht

 

Ook interessant

€ 12,00 € 9,60
€ 23,95 € 19,16